Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Proiect experimental demonstrativPN-III-P2-2.1-PED2019-2953, 334PED/2020

 

Home

 

Autoritatea contractanta

 

Instituţie coordonatoare

 

Componenta Consorţiului

 

Rezumat Proiect

 

Obiective Generale si Rezultate Estimate

 

Durata Proiectului

 

Etapa I

 

Activitaţi si Responsabilităţi

 

Bugetul proiectului

 

Legaturi utile

 

Contact

 

Titlul complet al proiectului: 

 

 NOI MATERIALE PENTRU TRATAMENTUL MINIM INVAZIV AL CARIEI DENTARE INCIPIENTE SI AL PETELOR ALBE

 

Acronimul: DISDENT

 

Directia de cercetare:  ECO-NANO-TEHNOLOGII SI MATERIALE AVANSATE

 

 

 

DIRECTOR PROIECT: Dr.Ing. Mărioara Moldovan, CSI